Odamızın 8-9.Mayıs.2004 tarihlerindeki 15.Olağan Genel Kurulu sonucunda yapılan ilk toplantıda Kurullarımızın görev dağılımı oy birliği ile aşağıdaki gibi oluşmuştur.
                                                               
YÖNETİM KURULU
Başkan                        : Feyzullah TOPÇU
Başkan Yardımcısı      : İlhan BORA
Oda Sekreteri              : Metin AKSOY
Sayman                       : Halil KIRLI
Eğit.Sor.Koord.Üye      : Vedat ADAK
 
DENETLEME KURULU
Başkan                        : Hüseyin HAMAMCILAR
Üye                             : Vedat HEYFEGİL
Üye                             : Salih Semih ÖZSOYSOP
 
DİSİPLİN KURULU
Başkan                        : Kaya ÖRGEN
Başkan Yardımcısı        : Mehmet ÖZGÜR
Sekreter                       : M.Faruk AKSU
Üye                              : Şükrü PARMAKLI
Üye                              : Ömer AKBAŞ