Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sayın Üyemiz,

Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Türker SUSMUŞ'un başında olacağı;

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak olan Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans programı için başvurular 28 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihlerinde olup, mülakat 20 Haziran 2018 (Çarşamba) günü yapılacaktır.

Tezsiz YL programlarına başvuru için ALES ve Yabancı dil koşulu bulunmamaktadır.

Dersler saat 18:30'da başlamaktadır ve dersler Fakülte binasında yapılmaktadır. Programı tamamlayabilmek için Güz döneminde 5 ders ve Bahar döneminde 5 ders alma zorunluluğu YÖK Yönetmelikleri gereğince zorunludur. Eğitim planında bulunan derslerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Derslerin tamamlanmasından sonra 3. dönem, öğrenci tarafından hazırlanacak olan dönem projesi ile öğrenciler mezuniyete hak kazanmaktadır.

Başvuru işlemlerinin tamamlanması için lütfen linkteki bilgileri inceleyiniz.

http://www.sosbilen.ege.edu.tr/d-7/basvuru_islemleri.html

Her bir ders 3 kredi olup (3 saat) kredi başı ders ücreti 350 TL'dir. Bir ders ücreti 350x3= 1.050 TL'dir. Toplam ücret 10.500 TL olup, 2 taksitte (Güz ve Bahar dönemi olmak üzere) ödenmektedir. Proje yazma dönemi olan 3. dönemde ücret ödenmemektedir.

Programla ilgili sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarım.

Prof.Dr. Türker SUSMUŞ

Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Bşk.

  1. YARIYIL  (2018/2019 GÜZ)

ZORUNLU DERSLERİN ADLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Finansal Muhasebe

Prof. Dr. Türker Susmuş

2

Stratejik Finans Yönetimi

Doç. Dr. Dilek Demirhan

3

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Korukoğlu

4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E)

Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu

5

Seçmeli Ders

 

 

 

SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Finans Matematiği

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sertaç Çakı

2

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Esin Gürbüz Güngör

3

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Prof. Dr. Türker Susmuş

4

Uluslararası Finansman

Doç. Dr. Dilek Demirhan

5

Vadeli İşlem Piyasaları

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sertaç Çakı

  1. YARIYIL  (2018/2019 BAHAR)

ZORUNLU DERSLERİN ADLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Analizi

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sertaç Çakı

2

Mali Tablolar Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Korukoğlu

3

İleri Maliyet Muhasebesi

Prof. Dr. Türker Susmuş

4

Denetim ve Güvence Hizmetleri

Doç. Dr. Dilek Demirhan

5

Seçmeli Ders

 

 

 

SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Muhasebe ve Finansta Kantitatif Yöntemler

Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu

2

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Doç. Dr. Dilek Demirhan

3

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sertaç Çakı

4

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Esin Gürbüz Güngör

5

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Prof. Dr. Türker Susmuş

6

Türk Vergi Mevzuatı

Prof. Dr. Türker Susmuş