Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler ’in Yayımlanması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler ’in Yayımlanması