KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebileceği eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümü “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programlarına onay verilen kurum/kuruluşlar eğitim takvimlerini oluşturmaya ve eğitimler için duyurular yapmaya başlamışlardır. Ancak bazı kurum/kuruluşların bağımsız denetçilere çeşitli vasıtalar ile ulaşarak;

  • Kişilerin bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, yükümlülüğün başlayıp başlamadığına bakılmaksızın sürekli eğitime katılmaları gerektiği,
  • Kurum/kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarının zorunlu olduğu,
  • Sürekli eğitimlerin daha önce eğitim alınan kurum/kuruluşlardan alınması gerektiği,
  • Eğitimlere katılım sağlanmaması halinde bağımsız denetçi belgelerinin iptal edileceği,
  • Elde edilmesi zorunlu sürekli eğitim kredisinden farklı kredi miktarlarının elde edilmesi gerektiği,

hususlarında yanlış/yanıltıcı yönlendirilmeler yaptığına dair Kurumumuza bilgiler ulaşmaktadır.

        Bu çerçevede bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile katılacakları eğitim programlarına ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1. Bağımsız denetçilerin tamamlanması zorunlu olan sürekli eğitim yükümlülüğü, denetçilerin sicilde faal durumda bulunabilmeleri için gereklidir. Diğer bir ifade ile kişiler bağımsız denetim faaliyetinde bulunuyor veya her an faaliyette bulunabilecek durumda olmak istiyor ise yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlüğünü tamamlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayacak kişiler, yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlülüklerini, yükümlülüğün bulunduğu yılda tamamlamak yerine bağımsız denetim faaliyetinde bulunacakları zaman (denetim faaliyetinden önce) tamamlayabilirler.
  2. Sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamayan denetçiler için bağımsız denetçi yetkisinin/belgesinin iptali söz konusu değildir. Sadece sicilde faal konumdan gayri faal konuma alınırlar ve bu sürede bağımsız denetim ile ilgili faaliyetlerde bulunamazlar. Eksik yükümlülüğün tamamlanması halinde tekrar faal konuma gelerek bağımsız denetim faaliyetinde bulunabilirler.
  3. Bağımsız denetçiler, Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programları onaylanan kurum/kuruluşların herhangi birinin eğitim programına katılabilirler. Kişilerin bağlı oldukları meslek odası, daha önce eğitim aldıkları üniversite veya üyesi oldukları derneklerin sürekli eğitim programlarının onaylanmış olması ilgililerin eğitimlere diğer kurum/kuruluşlarda katılmasına engel teşkil etmemektedir.
  4. Sürekli eğitim ile ilgili olarak, gerek bağımsız denetçiler gerekse sürekli eğitim programı düzenleyecek kurum/kuruluşların “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” ve Kurumumuz resmi internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyerek işlem tesis etmeleri faydalı olacaktır.
  5. Sürekli eğitim programları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Kurumumuz mevzuatında veya Kurumumuzca yapılan duyurularda belirtilmeyen bilgilere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Eğitim programı onaylanan kurum/kuruluşlar tarafından, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak bağımsız denetçilere Kurumumuz mevzuatına aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.