Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı

Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı

Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı uygulamalarına dahil olmamış yada daha önce yapılmış olan Özel Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı olamamış Sebest Muhasebeci ünvanlı meslek mensuplarımızın Mesleki Uyum Eğitimi ve sonrasında Özel Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Sınavı'na katılabilmelerini sağlamak üzere, Haziran-Ekim/2018 döneminde Mesleki Uyum Eğitimi yapılacaktır.

Yapılacak olan Mesleki Uyum Eğitimi'ne ilişkin başvurularhttp://uyumegitimi.turmob.org.tr  adresli internet sitesi üzerinden 25 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecektir.   

Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı ile ilgili TÜRMOB yazısı ile MUE ve 2018 yılı eğitim ve sınav takvimi için lütfen tıklayınız.