İzmir Üniversitesi'nin kapatılarak öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceğinin bildirilmesi üzerine konu ile ilgili Oda Saymanı Mehmet Kuzu'nun değerlendirmesi

2 Ocak 2017