Özel Ege Şehir Hastanesi

İmzalanan Protokol Gereği ;

SGK güvencesini kullanmayan/olmayan üye, personel ve 1.derece yakınlarına; hastanenin cari fiyatları üzerinden % 30 (patoloji,ilaç, yatak ücreti, tıbbi malzeme bedelleri ve konsulttan hekim* ve Staf hekim** ücretlerinde ve özel sigorta katılım payı hariç)

SGK güvencesini kullanan personel ve 1.derece yakınlarına ise hastaneden aldıkları ayaktan tedaviler hastadan alınan maksimum SGK farkları üzerinden muayene, tahlil ,görüntüleme, % 30 indirim (patoloji, ilaç, malzeme ve özel sigorta katılım payı hariç ) ve yatarak tedavilerden ve Cerrahi Müdahaleler için hastadan alınan maksimum SGK farkları üzerinden %20 (patoloji ,ilaç, malzeme ve özel sigorta katılım payı hariç ) iskonto yapılır.

SGK güvencesini kullanan personelin doğum paketlerinin doktor dahil 1500 lira olarak,

Özel Ege Şehir Hastanesi - Check up panellerinde % 20 indirim uygulanacaktır.

www.egesehirhastanesi.com